Pressemelding eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatten er utskrevet for 2024. Alle som eier eiendom i Oppdal kommune får i disse dager tilsendt eiendomsskatteseddel og faktura på eiendomsskatten for første halvår.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Taksten skal etter eiendomsskatteloven gjenspeile markedsverdi i det frie marked. Takstene er bygget opp etter retningslinjene for eiendomskattetaksering fra siste allmenntaksering i 2012. De fleste eiendommer i Oppdal har altså takst fra 2012, men dersom det har skjedd endringer på eiendommen jf. Eiendomsskatteloven § 8 A –3 (5), er eiendommen taksert på nytt slik at taksten er oppdatert etter endringer i areal eller lignende.

Du kan klage på taksten innen 12. april 2024, dersom du mener at den er feil.

Skattegrunnlaget skal for boliger og fritidsboliger være 30% lavere enn den vedtatte taksten jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1). I skatteseddelen opplyses også hvor mye skatt som er beregnet på eiendommen for skatteåret 2024. Kommunestyret bestemte den 14.12.23, ved behandlingen av budsjettet for 2024, at skattesatsen skal være 3,65 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer.

Eiendomsskattelistene ligger ute til offentlig ettersyn i servicetorget og på www.oppdal.kommune.no. Hovedlisten viser alle skattlagte eiendommers takst, skattegrunnlag, skatt og evt. fritak. Eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7 er i tillegg ført i egen liste.

Leverandøren kommunen benytter til utsending av digital post hadde noen tekniske problemer som dessverre medførte at enkelte fikk problemer med å åpne eiendomsskatteseddelen som ble sendt ut onsdag 21.februar. Nå skal det være i orden, så man kan forsøke å åpne dokumentet på nytt. Husk at man må logge inn med ID for å få åpnet dokumentet. Opplysninger om takst og skatt på eiendommen er også tilgjengelig for eier ved å logge inn på Min Side på Oppdal kommunes hjemmeside.

Faktura på eiendomsskatten sendes sammen med kommunale gebyr som vann/avløp og feiing til eier av eiendommen. Betalingsfrist for første termin er 20. mars.

Ny taksering av eiendommene i Oppdal er under planlegging etter at kommunestyret i august 2023 vedtok å taksere eiendommene på nytt i løpet av 2024. Etter eiendomsskatteloven skal alle eiendommene få ny takst etter 10 år og senest etter 13 år jf. §§ 8 A –3 (2). Det vil bli sendt melding til eier i god tid før eiendommen skal besiktiges for ny taksering. De nye takstene vil danne grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt fra og med neste år; skatteåret 2025.

Les mer om eiendomsskatt her


Ved spørsmål kontakt kommunens servicetorg.


Publisert: 26.02.2024
Sist endret: 26.02.2024 10.09