Salg og aktivitet i sentrum

Forslag til retningslinjer for salg og aktivitet i Oppdal sentrum er nå ute på høring.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok 30.05.2023, sak 23/23, forslag til retningslinjer for salg og aktivitet på arealer der kommunen har råderett i Oppdal sentrum. Forslaget legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn. Dokumenter i saken: 

Saksprotokoll sak 23/23, 30.05.2023. 

Forslag til retningslinjer. 

Innspill sendes som e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge krokanns veg 2, 7340 Oppdal. 

Høringsfrist: 1. september. 


Publisert: 21.07.2023
Sist endret: 21.07.2023 10.56