Søknadsfrist motorferdsel i utmark

Søknadsfrist for motorferdsel i utmark, på barmark, er 1. april.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknader som kommer inn etter fristenes utgang vil bli behandlet, men kan ikke forventes å bli behandlet før etter sommerferien.

Søknadsskjema motorferdsel (skjema kan også hentes i servicetorget på rådhuset)

Søknad sendes på e-post til:

post@oppdal.kommune.no

eller i brev til:

Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte servicetorget på tlf: 72 40 10 00, eller e-post: servicetorg@oppdal.kommune.no


Publisert: 01.03.2019
Sist endret: 01.03.2019 09.39