Fødte

1.1.2. Fødte


I 2018 ble de født 68 levendefødte barn i Oppdal, av disse var 42 gutter og 26 jenter (SSB, tabell 04231).

Publisert: 02.03.2020 12.46
Sist endret: 02.03.2020 12.46