Rapport Online

 1. Forsiden

  1. Nettstedskart
  2. Aktuelt arkiv
   1. Seriøs håndverker eller seriøse problemer??
   2. Digitalt informasjonsmøte - Desentralisert sykepleieutdanning
   3. Følg kommunestyret direkte på nett
   4. Ferievikarer ønskes
   5. Innbyggerundersøkelse
   6. God Påske!
   7. Kommunereformen
   8. Invitasjon til å komme med innspill til handlingsplanen
   9. Manntallslister
   10. STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET - FORHÅNDSSTEMMING I OPPDAL
   11. Nå får du digitalt valgkort
   12. Forhåndsstemming i Oppdal
   13. Ambulerende stemmegivning
   14. Her kan du stemme i Oppdal mandag 13. september
   15. Formannskapsmøte 30. november
   16. Tilgang til gratis selvtester
   17. Selvregistrering av positiv test vil være utilgjengelig
   18. Folkemøte om kommunesammenslåing
   19. Linjebefaring med helikopter
   20. Har du brukt noen av våre elektroniske skjema mellom 8.-12. mai
   21. Fylkesvinner i Forbrukerrådets kommunetest
   22. Meningsmåling om sammenslåing med Rennebu
   23. Skredfare og byggestopp
   24. Vern for eldre
   25. Resultat innbyggerundersøkelsen kommunererformen
   26. Registrering av gamle bygninger
   27. Retningslinjer for stisykling
   28. Fagtur til Røros
   29. Foreldrekurs i De Utrolige Årene
   30. Åpning av turstiene i Drivdalen
   31. Vannavstenging i Roseringen
   32. Vannavstenging i deler av sentrum
   33. Stengte veier
   34. Miljøstasjonen stengt to dager
   35. Helsestasjonsdag for eldre
   36. Vannavstenging
   37. Øvelse for nødetatene
   38. Søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   39. Helsefagarbeider
   40. Omsorgsarbeider
   41. Hvilende nattvakt
   42. - Bli bøssebærer i TV-aksjonen!
   43. Verdensdagen for psykisk helse
   44. Nytt kommunestyre - ny ordfører
   45. Skolen som samfunnsbygger
   46. Helsestasjon for voksne
   47. Fjellandbrukskonferansen 2019
   48. Lansering: bind 8 av bygdeboka for Oppdal
   49. Temakveld kulturminner
   50. Avfallshenting og miljøstasjonen i jula
   51. Rådhusets åpningstider i jula
   52. Skogdag Lørdag 1.2.
   53. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   54. Møte i kontrollutvalget
   55. Vikavegen stenges i to dager
   56. Pårørendeskolen i Oppdal
   57. Informasjonsmøte for nye bønder i Oppdal og Rennebu
   58. Forhåndsregler koronavirus
   59. De frivilliges kaffeslaberas
   60. Oppdatert informasjon om koronavirus
   61. Oppdatert informasjon om koronaviruset
   62. Miljøterapeut i Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap-80 % ledig svangerskapsvikariat
   63. Miljøterapeut i Bjerkehagen bofellesskap
   64. Saksbehandler i barneverntjenesten
   65. Betaling for barnehage og SFO i koronaperioden
   66. Program 17. mai
   67. Ekstra formannskapsmøte om koronatiltak
   68. Bestill koronatest her
   69. Møte i kontrollutvalget
   70. Årets influensavaksine
   71. Bestill koronatest her
   72. Nytt tilfelle av Covid-19 i Oppdal
   73. Ny positiv Covid-19-test i helga
   74. Koronatelefonen - utvidet åpningstid - bestill test her
   75. Vannmåleravlesing 2020
   76. Seniorkafe 17. desember
   77. Telefonproblemer for Oppdal kommune
   78. Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal
   79. Digitalt valgkort
   80. Tidligstemming
   81. Vold og overgrep i nære relasjoner
   82. Styrking av foreldrerollen
   83. Når ulykken er ute..
   84. Planstrategi Oppdal kommune 2016-2019
   85. Vil du dele stien med andre?
   86. Kompensasjon merverdiavgift idrettsanlegg
   87. Prosjektleder - Prosjekt Kongevegen over Dovrefjell
   88. Økning av avfallsgebyr
   89. Budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2017
   90. Gråura naturreservat
   91. Møte i kontrollutvalget 12. desember
   92. Vannmåleravlesning
   93. Aktivitetsstøtte barn og unge
   94. Varsel om endring i reguleringsplan Oppdal sentrum
   95. Tilskuddsrdninger innen jakt, fiske og friluftsliv
   96. Frikort helsetjenester
   97. Ekstra driftsutvalgsmøte
   98. Kontrollutvalget - møte 30. januar
   99. Søker flyktningvenner
   100. Arealbruksplan sentralskoleanlegget
   101. Areal til ny brannstasjon
   102. Invitasjon til dialogmøte om avløpsanlegg
   103. Behov for varetransport til hytta i påska?
   104. Markering av veterandagen
   105. Planstrategi for Oppdal kommune
   106. Miljøstasjonen stengt 25. april
   107. Ny frist for brannstasjon
   108. Høring - eventuell grenseendring Rennebu-Oppdal
   109. Skjeggkre funnet i Oppdal
   110. Fiskeregler for Driva 2017
   111. Opphever telerestriksjoner
   112. Høring om handlingsplan
   113. Nye vegnavn
   114. Momskompensasjon
   115. Ferdselsregler Hjerkinn skyttefelt sommeren 2017
   116. Høring vegnavn
   117. Besøkssenter villrein på Hjerkinn
   118. Langtidsopphold i sykehjem
   119. De utrolig årene
   120. Fellingstillatelse på en jerv i østfjellet oppdal
   121. Ungdataresultatene for 2017
   122. Stortings- og sametingsvalget 2017
   123. Stortingsvalget - opptelling
   124. Valgresultatet
   125. Nytt tilskudd til kulturtiltak
   126. Miljøstasjonen stengt 3. oktober
   127. Lisensjakt jerv i Oppdal
   128. Søknad om spillemidler
   129. Formannskapsmøte om everket
   130. Formannskapsmøte 19.10.17
   131. Oppgradering av telefonsystemet
   132. 2018-budsjettet presentert
   133. Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål 2017
   134. Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2018
   135. Skjemaer ute av drift
   136. Ny forvaltningsplan for moskus
   137. Kriseberedskap etter snøskredet i Drivdalen
   138. Info fra kriseledelsen
   139. Tappingen i Driva går som planlagt
   140. Evakuering oppheves
   141. Foreldrerollen anno 2018 - det er meg det!
   142. Revisjon av kommuneplanens arealdel
   143. Møte i kontrollutvalget 12. februar
   144. Dialogmøte om avløpsanlegg
   145. Sauekontrollkurs flytta til etter påske
   146. Ta hensyn til villrein, hjort og rådyr
   147. Søknad om redusert foreldrebetaling - frist 1. juni
   148. Informasjonsmøte om tørken
   149. Nasjonal refleksdag
   150. Invitasjon til alle seniorer (60+) i Oppdal
   151. Åpningstider i jula
   152. Møte i eiendomsskattenemnda
   153. Enerettstildeling til NIR
   154. Skogkveld 14. februar
   155. Daglig leder og revisor
   156. Innsamling av husholdningsavfall i påska
   157. Høring nedlegging Lønset oppvekstsenter
   158. Møte i kontrollutvalget 30. april
   159. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   160. Stenger miljøstasjonen
   161. Kommunedirektør - rådmann
   162. Program 17. mai
   163. Møte i klagenemnda
   164. Skolestart
   165. Vanngymnastikk i svømmehallen
   166. Helseaften for seniorer 60+
   167. Kontrollutvalget 23. september
   168. Drikkevannet må kokes i Vangslia
   169. Søknad om spillemidler
   170. Ansatte i Oppdal kommune
   171. Sommertest
   172. Bibliotek
   173. Folkehelseprofilen for Oppdal 2022
   174. Korona og influensavaksinering høsten 2023
  3. Priser for kommunale tjenester
  4. Politikk og innsyn
  5. ledige stillinger
   1. Ledige hjemler
   2. Søkerveiledning
  6. Om Oppdal
  7. Om oss
  8. Næring og bærekraft
  9. Min side
  10. Aktuelt
   1. Kunngjøring: vedtak om 4 nye vegnavn
   2. Kommuneplanens arealdel - Innspill
   3. Fagdag for landbruket om fornybar energi og ENØK
   4. Kunne du tenke deg å bli meddommer? Frist 30. april
   5. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   6. Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal
   7. Høring - forslag til nye forskrifter til opplæringslova
   8. Seniorkafe 12.04.24
   9. Oppdal kommune ønsker alle en riktig god påske
   10. Flyfotografering - landmåling
   11. Seniorkafé - program våren 2024
   12. Rapport om overforbruk i legetjenesten 2023
   13. Digitalt informasjonsmøte om lærerutdanninger v. Nord universitet
   14. Seniorkafé 8. mars kl. 12.00
   15. Ustabilt sentralbord
   16. Følg kommunestyret direkte på nett
   17. Besøksstrategi Oppdal
   18. Gratis skolesekk til alle 1. klassinger
   19. Pressemelding eiendomsskatt 2024
   20. Eiendomsskattelisten 2024
   21. Tilskuddsordning - Sommerjobb for ungdom
   22. HelsaMi - logg deg på allerede nå
   23. Tilpasset aktiv fritid
   24. Informasjon om støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov
   25. Samenes nasjonaldag
   26. Høring: fire nye vegnavn
   27. Desentralisert sykepleieutdanning
   28. Ekstremvær Ingunn
   29. Avlesning av vannmåler
   30. Skogbruksplankurs
   31. Retting av kommunestyreprotokoll 31.08.23
   32. Nyttårsaften
   33. Hovedopptak barnehage 2024
   34. Sett i Oppdal
   35. God jul fra Oppdal kommune
   36. Betalingssatser 2024
   37. Vannmåleravlesning 2023
   38. Bærekraft i Oppdal og Trøndelag
   39. Trening i varmtvannsbasseng
   40. Kunnskapsgrunnlag for fremtidig organisering
   41. Offentlig ettersyn - Formannskapet innstilling til budsjett 2024
   42. Høring om formannskapets innstilling til budsjett 2024
   43. influensa - og koronavaksine
   44. Kommunen tilbyr fremdeles gratis hurtigtester
   45. Omadressering av Tiurvegen og Meisevegen
   46. Seniorkafé 17. november
   47. Innspill dagsturhytta
   48. Skråfoto tatt i Oppdal på 1950-tallet er nå tilgjengelig
   49. Ny besøksadresse for innvandrertjenesten
   50. Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024
   51. Ålmen bru skal rehabiliteres
   52. Støtte lag/foreninger
   53. Høring - lokal forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg
   54. Beverkartlegging
   55. Seniorkafé fredag 20. oktober
   56. Kulturprisnominasjoner
   57. Tilskudd til store arrangement
   58. Korona- og influensavaksinering
   59. Fjellandbrukskonferansen 2023
   60. Morten Johan Johansen blir ny kommunedirektør
   61. Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer
   62. Verdensdagen for psykisk helse
   63. Aktiviteter for alle
   64. Besøksstrategi Oppdal - Tema IV
   65. Pårørendeskolen - oppstart høsten 2023
   66. Landbruksplan for Oppdal 2023-2033
   67. Seniorkafé 29. september kl. 12.00
   68. Regjeringen ber om innspill til ny villreinpolitikk
   69. Stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen
   70. Målinger i berggrunnen i Trøndelag og nord i Innlandet
   71. Innkjøpsseminar for næringsliv og kommune
   72. Eierskiftekurs
   73. Valgdag
   74. Oppstart trening i varmtvannsbasseng
   75. BIO Trøndelag 2023
   76. Innbyggerundersøkelse om bærekraft
   77. Følg kommunestyret direkte på nett
   78. Forhåndsstemming
   79. Varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring av kommuneplanens samfunnsdel
   80. Bruk av klor for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva
   81. Tirsdagstreff
   82. Seniorkafé 1. september kl. 12.00
   83. Fritidsboligundersøkelsen 2023
   84. Sterk og Stødig - oppstart treningsgrupper
   85. Velkommen til nytt skoleår torsdag 17. august
   86. Oppdal til topps i Kommunebarometeret 2023
   87. Forhåndstemming er i gang
   88. Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine høst/vinter
   89. Friskluftsgruppe
   90. Ekstremværet "Hans": Vær forberedt!
   91. Salg og aktivitet i sentrum
   92. Utleggingsmanntallet - offentlig ettersyn
   93. Oppdal kommune søker ny kommunedirektør
   94. Ønsker du, eller kjenner du noen som ønsker å gjøre en forskjell for personer med funksjonsnedsettelse i Oppdal kommune
   95. Ny forskrift om bruk av fartøy med elektrisk motor
   96. Badevannskvalitet i Kullsjøen
   97. Heimevernet, Trening HV12215 Oppdal-Rennebu
   98. Info om aktivitetsstøtte
   99. Seniorkafé - sommeravslutning
   100. Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024 - 2027
   101. Dyr på beite - Vis hensyn!
   102. Felles nasjonal varslingsprøve
   103. Besøksstrategi Oppdal - Nå kan du bidra!
   104. Følg dagens kommunestyremøte direkte
   105. Aksellastrestriksjoner
   106. Søk om redusert pris for barnehage og SFO
   107. Program for 17. mai
   108. Varsel om undersøkelser ovenfor sperra i Driva
   109. Korona - oppfriskningsdose 5
   110. Kartlegging og bekjempelse av fremmede planter
   111. Økonomiplan 2024 - 2027
   112. Frigjørings- og veterandagen 8. mai
   113. Åpent informasjonsmøte om årets behandling av Drivaregionen
   114. Seniorkino 12. mai kl. 12.00
   115. Innbyggerundersøkelsen
   116. Tilskudd til store arrangement
   117. Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2023
   118. Friskluftsgruppe - turtilbud
   119. Seniorkafé fredag 21. april
   120. Velkommen til viltkveld med tema hjort
   121. Fleksibel transport i Oppdal
   122. Telerestriksjoner i Oppdal kommune
   123. Jobbe i sommer?
   124. Seniorkafé 31.03.23
   125. Vil du være med på å påvirke Oppdals fremtid?
   126. Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode
   127. Kurs i mindre avløpsløsninger
   128. Velkommen til kurs i skogbruksplan!
   129. Planprogram for kommuneplan Oppdal - Vedtatt i kommunestyret 02.02.2023
   130. Hvordan har vi det i Oppdal ?
   131. Seniorkafè 10. mars kl. 12.00
   132. Hovedopptak barnehage - kommunale og private
   133. Høring - Landbruksplan 2023-2033
   134. Eiendomsskatt
   135. Ønsker du å være en ressurs for et barn?
   136. Lån gratis sports- og friluftsutstyr i BUA Oppdal
   137. Fritidsboligundersøkelsen 2023
   138. Jegerprøven
   139. Seniorkafe 17 februar
   140. Vær oppmerksom i trafikken!
   141. Følg kommunestyret direkte på nett
   142. Besøksstrategi Oppdal - nå kan du bidra!
   143. Seniorkafe
   144. Strømstøtte til lag og foreninger
   145. Sommerjobb for ungdom 2023
   146. Innvandrertjenesten trenger nye boliger i 2023
   147. Innskriving av høstens 1.trinnselever
   148. Utdeling av kulturprisen 2022
   149. Det beste med Oppdal
   150. Frisklivsmestring
   151. Avlesning av vannmåler
   152. Kurs i tilrettelegging
   153. Tilskuddsordning for folkehelsearbeid i Trøndelag 2023
   154. Behandling av Korona med tabletter (Paxlovid) for personer i risikogruppa
   155. Tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
   156. Betalingssatser 2023
   157. Direktesending av kommunestyremøtet
   158. Vi trenger flere treningsinstruktører
   159. Høring/innspillsmøte budsjett 2023
   160. Seriøs håndverker eller seriøse problemer?
   161. Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2023
   162. Seniorkafe 02. desember
   163. Gi innspill til besøksstrategien!
   164. Aktivitetskontakt til gutt i tenårene
   165. Tettpå kampanje
   166. Søknad om barnehageplass
   167. Aktivitetskontakt
   168. Tilskudd til lokale lag og foreninger
   169. Budsjett 2023
   170. Diplom
   171. Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv!
   172. Egenberedskapsuka 2022
   173. Overgang til nye systemer
   174. Varsel: Kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel
   175. Kulturprisen 2022
   176. Tilskudd til inkludering av barn og unge
   177. Seniorkino - 28.10.22 kl. 12.00
   178. Strømstøtte til lag og foreninger
   179. Influensavaksine høsten 2022
   180. Samiske kulturminner og kulturmiljøer - Utlysning av tilskudd
   181. Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsen i Oppdal 2022
   182. Motorsagkurs - bruk og vedlikehold
   183. Tilskudd til store arrangement
   184. Kursprogram pårørendeskole
   185. Konkurranse
   186. Verdensdagen for psykisk helse 2022
   187. Befaringer eiendomsskattetaksering
   188. Seniorkafe 30.09.22
   189. Oppstart Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)
   190. Fjellandbrukskonferansen 2022 - program
   191. Fjellandbrukskonferansen 2022
   192. Tirsdagstreff - Oppstart 20.09.22
   193. Oppstart treningsgrupper i varmtvannsbasseng
   194. Seniorkafè 15. september
   195. Kommunebarometeret 2022
   196. Oppstart treningsgruppe Fagerhaug
   197. Harepest i Oppdal
   198. Kunngjøring: to nye vegnavn.
   199. Drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4
   200. Nytt skoleår!
   201. Støtteordning for opplæringstiltak i bedrifter
   202. Ny anbefaling om oppfriskningsdose 4 til alle over 75 år
   203. Høring
   204. Bosetting av flyktninger 2022
   205. Nattestenging - Fv6516 Storlidalsvegen
   206. Formannskapets innstilling til handlingsplan 2023-2026
   207. Oppstart sorggruppe
   208. Min organisasjon
   209. Bosetting av 20 ukrainere
   210. Aksellastrestriksjoner
   211. Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - oppstarts- og informasjonsmøte
   212. Innføring av helseplattformen
   213. Beiteslipp
   214. Fraråder bading på Kullsjøen
   215. Frivillighetens år 2022
   216. Planarbeid for skiløyper i Gjevillvassdalen
   217. HANDLINGSPLAN 2023-2026
   218. Ny åpningstid for rådhuset og servicetorget
   219. Seniorkafè
   220. Høring: to nye vegnavn
   221. Bli med på ryddedugnad!
   222. Seniorkafé 22. april kl. 12.00
   223. Tilskudd til kultur- og idrettsarrangement
   224. Telerestriksjoner for kommunale veger
   225. Vitusapoteket i Oppdal overtar koronavaksineringen av voksne.
   226. Oppdal kommunes kulturpris
   227. Ukraina og Oppdal
   228. Folkehelseprofilen for Oppdal 2022
   229. Kunngjøring: 7. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   230. LANDBRUKSPLAN OG NATURMANGFOLDPLAN FOR OPPDAL
   231. Jegerprøven
   232. Jodtabletter
   233. Eiendomsskattelisten for 2022
   234. Nødforing av rådyr
   235. TEMAMØTE OM INSEKTER
   236. Ekstraordinær båndtvang for hund - Oppdal kommune 2022
   237. Pressemelding 9. februar kl. 16.30
   238. Slik registrerer du positiv koronatest
   239. Planlagt utslipp av avløp i Driva 14. til 15. februar
   240. Ta hensyn til hjorteviltet i djupsnøen!
   241. Husk: Søknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars
   242. Pressemelding 25. januar kl. 15.30
   243. Pressemelding 21. januar kl. 16.00
   244. Utdeling selvtester på Rådhuset og utvidet åpningstid på teststasjonen
   245. Slik registrerer du positiv koronatest
   246. Pressemelding 17. januar kl. 10.30
   247. Har du glemt å levere vannmåleravlesning for 2021?
   248. Pressemelding 14. januar 22 kl. 18.00
   249. Pressemelding 12. januar kl. 21.00
   250. Pressemelding onsdag 12. januar kl. 8.40
   251. Kunngjøring: 5. og 6. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   252. Kom i gang - kurs: Søvn
   253. Pressemelding 11. januar kl. 15.30
   254. Tirsdagstreff - vår 2022
   255. Pressemelding 10.januar 22 kl.15.25
   256. Pressemelding 9. januar kl. 23.00
   257. Pressemelding 6. januar kl. 13.15
   258. Oppstart Frisklivgruppe vår 2022
   259. Pressemelding 5. januar
   260. Klima og energiplan - revidert tiltaksdel
   261. Pressemelding 21.desember kl. 15.20
   262. Bostøtten styrket fram til mars 2022
   263. Pressemelding 12. desember kl. 23
   264. Vannmåleravlesing 2022
   265. Vannmåleravlesing 2021
   266. Pressemelding 06.12 kl. 15.30
   267. Pressemelding 3. desember kl. 13.40
   268. Pressemelding 1. desember kl. 16.20
   269. Høring om formannskapets innstilling til budsjett 2022
   270. Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2022
   271. Pressemelding 26.11.21
   272. Betalingssatser 2022
   273. Pressemelding 22.11 - kl. 20.00
   274. Tilskudd til inkludering av barn og unge
   275. Pressemelding 18.11.21 kl. 16.20 - 6 nye smittet siste uke
   276. Julemesse 25.11.21
   277. Mulighetsstudie Oppdal sentrum
   278. Seniorkino 19.11.21
   279. Pressemelding 10.11.21 kl. 15.50
   280. Tensio sponser Oppdalssamfunnet
   281. Kom i gang-kurs
   282. Budsjett 2022
   283. 3 nye har testet positivt
   284. Forhåndsstemming er i gang!
   285. Koronaoppdatering 4.11.2021
   286. Budsjett 2022
   287. Høring av forskrift om minsteareal for tildeling av fellingstillatelser
   288. Pressemelding 29.10.21 - Selvtester
   289. Tilbud om selvtesting ved luftveissymptomer
   290. Kulturprisen 2021
   291. Bli bøssebærer - TV-aksjonen
   292. Billedforedrag med Oscar Puschmann
   293. Årets influensavaksinering TORSDAG 28.10
   294. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   295. Fjellandbrukskonferansen 2021
   296. Nedjustering av testing, smittesporing og karantene
   297. Nye telefonnummer ved Tunet og Høa (Oppdal Helsesenter)
   298. ACT
   299. Idéverksted Oppdal sentrum
   300. Sterk og Stødig
   301. Influensavaksinering i høst
   302. Søke tilskudd til idrettsanlegg?
   303. Stengt kryss Vikavegen/Ola Setroms veg
   304. Seniorkafe 17.09.21
   305. Tirsdagstreff
   306. Oppstart av kommunedelplan for naturmangfold
   307. Koronaoppdatering onsdag 1.9. kl. 18.10
   308. Høring: to nye vegnavn
   309. Pressemelding 30. August kl. 18.10
   310. Allidrett-Para
   311. Bassenggrupper høsten 2021
   312. Diabetesskole høsten 2021
   313. Egenerklæringsskjema - koronavaksine
   314. Informasjon om bestilling av Skogbruksplan for skogeiere i Oppdal
   315. En positiv test
   316. Påkjørsel av sau
   317. Tredje del av kommunal kompensasjonsordning
   318. Informasjon om person med positiv test som har oppholdt seg i Oppdal
   319. En ny Covid-positiv i Oppdal
   320. Ta hensyn til beitedyra
   321. En positiv test
   322. Innspill til sentrum?
   323. Kunngjøring: vedtak nye vegnavn
   324. Sau og lam på beite
   325. Formannskapets høring om handlingsplan 2022-2025
   326. Pressemelding 11.06.21 kl. 10.30
   327. Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2022-2025
   328. Seniorkafe for seniorer 60+, 18.06.21
   329. Besøksrutiner for Boas og omsorgsboliger
   330. Alle har testet negativt etter første test
   331. Konfirmasjonsgjest testet idag positivt på covid 19
   332. Oppheving av telerestriksjoner for aksellast
   333. Feltarbeid og fuglekartlegging - NIBIO
   334. Ingen nye positive tester så langt i dag
   335. 3 nye positive tester
   336. Ny positiv test 18.05.21
   337. Søknadsfrist redusert foreldrebetaling
   338. Handlingsplan 2022-2025
   339. Møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst
   340. 25.04.21 - Ny positiv test
   341. Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene
   342. 22.04.21 - En ny bekreftet smittet
   343. Kunngjøring – Annen del av kommunal kompensasjonsordning og restmidler kommunalt næringsfond
   344. Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene
   345. Verktøykasse for beitelag/utmarkslag
   346. Nye besøksrutiner Boas og omsorgsboliger
   347. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   348. Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldede fra 16. April
   349. Ingen nye smittede registrert
   350. Pressemelding - Koronapandemi Covid-19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   351. Ny renovasjonsforskrift
   352. Ingen nye smittet de siste dagene
   353. Positiv test ved innreise på Gardermoen
   354. Oppdaterte besøksrutiner påsken 2021
   355. Påsken i Oppdal - Regler og anbefalinger
   356. Ingen nye smittede - gradvis gjenåpning
   357. Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Endret
   358. Ingen nye smittede siden onsdag 17. mars
   359. Ingen nye positive tester de siste to dagene
   360. Ny positiv covid 19-test
   361. Smittesporing
   362. Vaksinering går som planlagt torsdag 18.03
   363. Lokale tiltak iverksettes i Oppdal kommune
   364. Lærer ikke smittet av covid 19
   365. Digitalt infomøte - E6 Fagerhaug - Seierdalsveien
   366. 8 positive og i overkant 300 i karantene
   367. Smittesporing etter siste positive covid 19-test
   368. Ny positiv covid 19-test
   369. Ingen nye smittede registrert i dag.
   370. Pressemelding 12.03.21 kl. 21.30
   371. Pressemelding fredag 12. mars kl. 13.50
   372. Kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal vgs
   373. Ny positiv covid-19 test
   374. Pressemelding 08.03.21
   375. Ny informasjon om Frøya-smitte
   376. Mutert virus i Oppdal - Gjevilvasshytta stengt
   377. Ny positiv covid-19-test
   378. INFORMASJONSMØTE FOR NYE BØNDER I OPPDAL OG RENNEBU
   379. Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9
   380. Ekstraordinært kommunestyremøte
   381. Ingen nye smittede - 43 testet denne uka
   382. Ingen nye covid-19-smittede
   383. Hovedopptak kommunale og private barnehager
   384. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   385. Tirsdagstreff
   386. Viktig melding om vaksine til alle over 85 år
   387. Ingen nye positive prøver - 199 testet siste uke
   388. Vanntrim vår 2021
   389. Informasjon om koronavaksinering for 85 år og eldre
   390. Bli med i frisklivgruppe
   391. Ingen nye positive prøver i dag
   392. Ber tilreisende fra østlandskommuner teste seg
   393. Ny møtedato for klagenemnda
   394. Ingen ny smitte - Oppdal følger nasjonale regler
   395. Forsinkede vannmåleravlesninger
   396. Ingen nye smittede - nye tiltak fra regjeringen
   397. Barnehagebarna testet negativt
   398. To nye covid-19-smittede lørdag
   399. Ny positiv covid-19-test
   400. Tre positive covid-19-tester
   401. Ingen nye smittede etter helga
   402. To nye covid-19-smittede
   403. Vaksinasjon mot covid-19 i Oppdal
   404. Oppdal kommune bytter telefoniløsning
   405. Høring: nye vegnavn
   406. Regjeringen skjerper koronatiltak og anbefalinger
   407. Ny positiv test i dag
   408. Hyttegjest covid-smittet
   409. Korona-oppdatering før jul
   410. Covid-19-vaksinering på nyåret
   411. Barn smittet med covid-19
   412. Fugleinfluensa - høyrisikoområde
   413. Nytt smittetilfelle
   414. Ingen nye positive tester
   415. Covid-19-smittet var i svømmehallen
   416. Ny positiv covid-19-test
   417. Ingen nye positive covidtester
   418. Kulturminneplan for Oppdal - høring og offentlig ettersyn av planutkast
   419. Orientering om skiløype i Gjevilvassdalen fra ordføreren
   420. Kontinuitetsplan for Oppdal kommune
   421. Skiløypeinfo
   422. To nye positive covid-19-tester
   423. Formannskapets innstilling til budsjett 2021
   424. Møte i kontrollutvalget
   425. Ingen smittet av covid-19 i Oppdal
   426. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
   427. Ingen nye smittetilfeller
   428. Kommunedirektørens forslag til 2021-budsjett
   429. Ingen nye smittetilfeller
   430. Ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal
   431. Smittesituasjonen har roet seg
   432. Skatteetaten ny skatteopprever
   433. Influensavaksinering 12. og 17. november
   434. Ingen nye covidtilfeller i dag
   435. Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernregler
   436. Satte krisestab etter ny positiv covid-19-test
   437. To nye har testet positivt
   438. Kulturprisen 2020
   439. To nye har testet positivt
   440. Tensio sponser Oppdalssamfunnet.
   441. 14 positive covid-19-tester
   442. Influensavaksine utsatt
   443. Covid-19: Nye tiltak og anbefalinger
   444. Fire nye smittet av covid-19
   445. Flere positive covid-19-tester
   446. Tre nye positive Covid-19-tester
   447. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
   448. TV-aksjon mot plast i havet
   449. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   450. Ny søknadsomgang for søknad om motorferdsel i utmark.
   451. Frisklivsgruppe høst 2020
   452. Ekstraordinære midler til kommunale næringsfond
   453. Søknad om regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   454. Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
   455. Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2021-2024
   456. Tirsdagstreff
   457. Gruppetrening i bassenget ved Oppdal kulturhus
   458. Vil fortsatt ha beskjed om funn av døde harer
   459. Ny De Utrolige Årene- foreldregruppe - ledige plasser
   460. Mistanke om harepest
   461. Treningsgrupper for seniorer
   462. Sterk og stødig
   463. Fjellandbrukskonferansen 2020 - avlyst!
   464. Skolestart
   465. Ny krisepakke for frivilligheten
   466. Covid-19 testing for visitors
   467. Covid-19-testing i sommer
   468. Kunngjøring: vedtak om nye vegnavn
   469. Korona-status i Oppdal
   470. Villreinsenteret og viewpoint i sommer
   471. Klart for sesongstart i fiskesperra
   472. Søknad om støtte fra legat
   473. Lansering av bind 9 og avslutning av bygdebokprosjektet for Oppdal
   474. Meddommere - innstilling
   475. Smitteverntiltak i barnehage, skole og SFO
   476. Planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023
   477. Jaging av elg i boligområdet i Kåsen
   478. Helsesenteret og Sanatelltunet åpner for besøk
   479. Opphever akselrestriksjoner
   480. Oppdal helsestasjon tar i bruk digital post
   481. BOAS og Lusletta åpner for besøk
   482. Sau og lam på beite
   483. Bostøtten styrket fram til oktober
   484. Reduksjon i foreldrebetaling SFO og barnehage
   485. Ungdom i jobb
   486. Rådhuset er åpent
   487. Testing av Covid-19 ved Oppdalshallen
   488. Formannskapet og BYAR har møter på rådhuset
   489. Vi trenger ekstrahjelp i servicetorget
   490. Åpner for besøk av pårørende!
   491. Ekstraordinært plantetilskudd
   492. Foreldre kan bruke omsorgsdager
   493. Tester flere for Covid-19
   494. Velkommen til gjenåpning av SFO og 1. - 4.trinn på skole
   495. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
   496. Informasjon om skoleskyss fra 27.4
   497. Støtte til små bedrifter
   498. Kompensasjon til private barnehager
   499. Hvem blir Årets Pårørendekommune?
   500. Ring fastlege ved luftveissymptomer
   501. Offentlig ettersyn
   502. TILSKUDD TIL IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT
   503. Ordføreren forlenger overnattingsforbud
   504. Trøndersk dugnad for trivsel
   505. Delvis åpning av skoler og barnehager
   506. Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet
   507. Koronasituasjonen og landbruket
   508. Kommunestyrets koronavedtak
   509. Koronasenteret stengt i påska
   510. Båndtvang fra 1. april
   511. Telerestriksjoner på kommunale veger
   512. To nye positive tester i dag
   513. Vedtok nytt overnattingsforbud
   514. Koronasenteret svarer på spørsmål om luftveissymptomer, karantene og testing
   515. Kommunelegen skjerper karantene- og oppholdsbestemmelser
   516. Leveregler i koronatider
   517. Innfører hytteforbud
   518. "Åpen telefon" for barn og unge i Oppdal
   519. Vann-, avløps-, avfalls- og feiertjenester leveres som vanlig
   520. Tilsyn i hytteområder
   521. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO
   522. Har du mulighet til å bidra - gi beskjed
   523. Ingen dispensasjon for opphold på hytter
   524. Politiske gruppemøter blir fjernmøter
   525. Nyttig info om smittesituasjonen
   526. Nye retningslinjer om reiser
   527. Nye anbefalinger for testing av covid-19
   528. Rådhuset er stengt
   529. Ordføreren om nye strenge krav
   530. Koronainformasjon til skoler og barnehager
   531. Omfattende tiltak fra regjeringen
   532. Beskjed til fritidsinnbyggerne i Oppdal
   533. Nye bestemmelser fra krisestaben
   534. Koronaregler for ansatte i Oppdal kommune
   535. BESØKSFORBUD
   536. Avlysninger på helsesenteret
   537. Velg melk
   538. Lån utstyr til sport og fritid gratis
   539. Snørekjøring til Blåørpiken
   540. Høring av forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2020 - 2023
   541. Hovedopptak barnehageplasser
   542. Vannmåleravlesningen er stengt
   543. Tips til skituren
   544. Vanntrim i bassenget ved Oppdal kulturhus
   545. Faktura fra ReMidt
   546. Fagmøte om naturbeitemark
   547. ReMidt det nye renovasjonsselskapet
   548. Vannmåleravlesning 2019
   549. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
   550. Offentlig ettersyn-formannskapets budsjettinnstilling
   551. Møte i kontrollutvalget 2. des
   552. Kommunedirektørens forslag til 2020-budsjett
   553. Kulturprisen 2019
   554. Ny SMS-varsling til innbyggerne
   555. Her kan du få influensavaksine
   556. HUNT-undersøkelsen - trenger du hjelp?
   557. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   558. Strategisk næringsplan 2019-2030
   559. Kommunedirektør på plass
   560. Planprogram - kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2020-2030
   561. Forsøksordning med snørekjøring (catskiing) i Oppdal
   562. Kontrollutvalget
   563. Rent vatn - kokepåbud opphevet!
   564. Forhåndskunngjøring
   565. Søke spillemidler?
   566. Det nye kommunestyret i Oppdal er klart
   567. Bli med på helseundersøkelse 18. oktober!
   568. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
   569. Vanntrim i bassenget ved Oppdal kulturhus
   570. Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer
   571. Diabetesskole i Oppdal
   572. Midlertidig stenging av Luvegen
   573. Hva gjør du hvis du er uheldig å kjører på dyr?
   574. Forhåndstemming i Oppdal
   575. Vannavstenging i Mogopsvingen og Pionvegen
   576. Manntallslistene ute til offentlig ettersyn
   577. Oppdal på topp i kommune-Norge!
   578. Sommerstengte trafikkstasjoner
   579. Handlingsplan og økonomiplan
   580. Valg 2019 - tidligstemming
   581. Skal du plante skog, utføre ungskogpeleie eller andre tiltak i skogen?
   582. Åpningstider Nav
   583. Åpen budrunde
   584. Nå slippes husdyra på beite
   585. Varslingsplikt til Statens helsetilsyn
   586. Høring av planprogram og varsel om oppstart
   587. Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023
   588. protokoll fra Kontrollutvalget
   589. Momskompenasjons for frivillige lag og organisasjoner
   590. Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019
   591. Formannskapets innstilling til handlingsplan og økonomiplan for 2020-2023
   592. Høring om handlingsplan
   593. Minnemarkering Tverrfjellet gruver - tidligere gruvearbeidere, ta kontakt!
   594. Telerestriksjoner oppheves 24.5
   595. Kurs kadaversøk
   596. Handlingsplan 2020-2023
   597. Telerestriksjoner for kommunale veger
   598. Husk båndtvangen for hunder!
   599. Oppmålingsarbeid i 2019
   600. Listeforslag kommunestyrevalget 2019
   601. Avfallshåndtering og ansvarsrett i byggesak
   602. Søknadsfrist motorferdsel i utmark
   603. Begrensa høring i Vangslia
   604. FAGMØTE OM GJERDING I OPPDAL
   605. Åpent møte - delplan idrett og fysisk aktivitet
   606. Kommune-Kari - vår nye medarbeider
   607. Har du fått regning på kommunale avgifter?
   608. Søknadsfrist motorferdsel i utmark
   609. Ny høring - delplan idrett og fysisk aktivitet
   610. Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
   611. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
   612. Møte for nye bønder i Oppdal og Rennebu
   613. Hovedopptak kommunale og private barnehager
   614. Høring vegnavnene Bjørkmoflata og Gardåøra
   615. Brukerundersøkelse hjemmetjenesten og helsesenteret
   616. NY HØRINGSFRIST, REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL
   617. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   618. Vannmåleravlesning på nett er stengt
   619. Vanngymnastikk
   620. Kommuneplanens arealdel 2019-2030 til høring
   621. Gebyrregulativet for 2019
   622. Brøyting av Gjevilvassvegene ikke tillatt resten av vinteren
   623. Skredfaren i 11 områder vurdert
   624. Reviderer båndtvangsbestemmelser
   625. Miljøstasjonen i jula
   626. Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2019
   627. Mangler kjørebøker
   628. Handlingsplan vold i nære relasjoner
   629. AA-Oppdal
   630. Opprydding etter Trident Juncture
   631. Tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier
   632. Norsk kulturindeks 2018
   633. Feil på telefonen til kommunen
   634. "Du er en del av Norges beredskap"
   635. Rådmannens forslag til budsjett for 2019
   636. Har du registrert brønnen din?
   637. Vedtatt sti- og løypeplan
   638. Midt-Norges beste drikkevatn!
   639. Fjellandbrukkonferansen 2018 - påmeldingen er åpnet!
   640. Enklere søknadskjema for mindre byggeprosjekter
   641. MOT 24/7 for et varmere og tryggere samfunn
   642. Sanatelltunet åpnet!
   643. Trafikksikkerhetsplan til høring
   644. Miljøstasjonen stenger
   645. NATO-øvelse Trident Juncture
   646. Kulturprisen 2018
   647. Tilskudd til idretts-/kulturarrangement
   648. Helsestasjonsdag for voksne
   649. Lørdagsåpent på miljøstasjonen
   650. Produksjonstilskudd og Regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   651. Møter om Bondens nettverk og RMP
   652. Fritidsbåter til miløjstasjonen
   653. Fjellandbrukskonferansen
   654. Spillemidler for 2019
   655. Vanngym i svømmehallen
   656. Eiendomskart Gjevilvassvegene
   657. Folkemøte om øvelse Trident Juncture
   658. Foreldrekurs i De Utrolige Årene
   659. Ekstra møte i kontrollutvalget
   660. Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend
   661. Historisk vandring Kongevegen
   662. Sti- og løypeplan til høring
   663. Oversikt over tilskuddsordninger
   664. Vedtatt planprogram kommuneplanens arealdel
   665. Klevgardan
   666. Ta hensyn til små lam!
   667. Sekker til restavfall og plast
   668. Forbud mot bål i skog og mark
   669. Hytteområdene øst for Skarvatnet – bygningsrådets vedtak om veien videre
   670. Informasjon til TT-brukere
   671. God dyrevelferd for alle!
   672. Deler du brønn med naboen?
   673. Revisjon av klima- og energiplan
   674. Kartlegging av stier og løyper
   675. Her er skredfarekartet
   676. Ber om mer detaljert skredfarevurdering
   677. Skredfarerapporten foreligger
   678. Spørsmål om feiegebyr
   679. Skred AS lager skredfarevurdering
   680. Tilskuddsbistand og frivillighet
   681. Kart over skiløypene
   682. Etter skredet i Skaret 15. januar
   683. Skredet i Skaret 15.1.18
   684. Forhåndstemming valg 2017
   685. Digital post fra Oppdal kommune
   686. Innvandrertjenesten på Facebook
   687. Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom
   688. Ny app om avfallshåndtering
   689. Oppdal til topps
   690. Landbruksplan for Oppdal
   691. Folkehelseprofil 2024
  11. [NAVIGASJON]
   1. Snarveier
   2. Oppvekst og utdanning
  12. Skredvarsel
  13. Klima og energi
  14. Legetjenester
Publisert: 17.01.2019 11.47
Sist endret: 17.01.2019 11.47