Utdanning

2.1.Utdanning

2.1.1.Høyeste fullførte utdanningsnivå

2.1.2.Utdanningsnivå – sammenlingning Trøndelag

Publisert: 28.02.2020 12.53
Sist endret: 28.02.2020 12.53